Män får större tillgång till dyr medicin

Trots att kvinnor mer frekvent får psoriasis så får män tillgång till de bättre och dyrare medicinerna, skriver Dagens Nyheter.


Män får i dubbel så stor utsträckning tillgång till biologiska läkemedel mot psoriasis. Dessa läkemedel är effektivare och dyrare. Detta trots att fler kvinnor är drabbade av psoriasis, och trots att män inte har svårare psoriasis än kvinnor. Kvinnor får dock mer läkemedel än vad män får, fast de billigare varianterna.

Det är Socialstyrelsen och läkemedelsregistret som gjort denna undersökning som Dagens Nyheter har tagit del av.