Rätt behandling för psoriasis ger effekt i tio år

Så kallade biologiska läkemedel som påverkar kroppens immunsystem ger en tydlig effekt på svår psoriasis och håller i sig under lång tid. Det visar en ny svensk studie som kan påverka behandlingsriktlinjer världen över.


Nu publiceras resultaten av en svensk studie som pågått under tio år och undersökt effekten av biologiska läkemedel mot psoriasis.

Biologiska läkemedel som påverkar kroppens immunsystem ses som tredje linjens behandling och sätts in när andra behandlingar inte har gett effekt på måttlig eller svår psoriasis.

I studien utvärderades biologiska läkemedel med tre mått: hur läkemedlet påverkat den kliniska bilden, hur sjukdomen påverkat patientens livskvalitet samt hur patientens allmänna hälsa påverkats.

Resultaten visar att behandlingen har effekt med alla mått. En tydlig effekt av behandlingen märktes efter tre till fem månader men höll i sig under hela studieperioden, tio år.

En studie från patientens perspektiv

Tidigare studier på psoriasis och effekt av olika behandlingsmetoder har varit kortsiktiga, fokuserat på individuella läkemedel och har inte överensstämt med patientens verklighet.

– I den här studien har vi tagit ett patientperspektiv. De flesta befintliga studier inom detta område har initierats av läkemedelsindustrin och utförts i kontrollerade miljöer som gynnar den egna produkten. Dessa studier har därför inte kunnat visa hur ett preparat fungerar under verkliga omständigheter, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Att biologiska läkemedel har effekt under lång tid och påverkar patientens livskvalitet positivt är resultat som hjälper läkare ta besluta om patienten ska börja på behandlingen när konventionella läkemedel inte gett effekt.

Studier över lång tid som denna, är dessutom viktiga för att ta fram bättre behandlingsriktlinjer för psoriasis inom sjukvården, både i Sverige och världen över, menar forskare bakom studien.