Enastående läkemedel mot psoriasis snart på marknaden

Ett nytt läkemedel mot psoriasis har nått den sista fasen av kliniska studier och visar utmärkta resultat.


Nära 80% av patienter med måttlig till allvarlig psoriasis blev helt eller nästan helt symtomfria med det nya läkemedlet. I tre studier testades sammanlagt över 3700 personer i 21 olika länder. Effekten varade dessutom mer än ett år (omkring 60 veckor).

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom framförallt i huden som är orsakat av störningar i kroppens immunsystem. Inflammationen visar sig som kliande, torr och röd hud. Dessutom ökar risken för andra sjukdomar som depression, hjärtsjukdomar och diabetes.

Det nya läkemedlet fungerar genom att neutralisera immunsystemet så att inflammationen dämpas.

psoriasis-medicin

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom framförallt i huden som är orsakat av störningar i kroppens immunsystem.

Forskarna bakom studien berättar att ett läkemedel som helt botar psoriasis var en omöjlig tanke för tio år sedan. Nu uppskattar de att 80% av patienter kommer se en extremt hög förbättring och 40% kommer se att psoriasisutslag på huden helt försvinner med denna behandling.

I den tredje och sista fasen av kliniska studier testas ett läkemedel på en stor patientgrupp för att bekräfta effekt och säkerhet. Därefter kan läkemedlet snart börja säljas. Medicinen fortsätter att granskas även när den finns på marknaden då fler och fler patienter använder det och ovanliga biverkningar kan upptäckas.