Första nationella riktlinjer för psoriasisvård är här

Nu publicerar Socialstyrelsen efterlängtade nationella riktlinjer för vård av psoriasis. Individuellt stöd och uppföljning är del av rekommendationerna.


Nationella riktlinjer för vård av psoriasis har länge varit efterfrågat av patientorganisationer såväl som vården. Nu har Socialstyrelsen publicerat en första version av riktlinjer i remissform.

Fokus på patientens livssituation

I de nationella riktlinjerna finns behandlingsmetoder som receptbelagda krämer, olika starka steroider och immunpreparat beroende på bland annat patientens ålder och sjukdomens svårighetsgrad. Dessutom rekommenderas att personer med svår psoriasis får individuell uppföljning med fokus på patientens livssituation snarare än enbart hudsymtom.

– Det kan handla om att man gör regelbundna kontroller av blodtryck och blodsocker samt uppmärksammar levnadsvanor och samsjuklighet med till exempel hjärt- kärlsjukdomar, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Av de 300 000 personer i Sverige som lever med psoriasis har omkring 23 000 personer så svåra symtom att det ger stor påverkan på livskvalitet och kan leda till depression.

Ljusterapi och klimatvård

I rekommendationerna finns även ljusterapi med som dämpar inflammation men Socialstyrelsen tror att användningen av ljusterapi kommer minska. Nya effektiva läkemedel gör att patienter slipper gå flera gånger i veckan på ljusbehandling.

Även klimatvård i minst tre veckor i soligt klimat rekommenderas vid svår psoriasis där andra behandlingsalternativ inte hjälpt. Inom klimatvård ingår utbildning, stöd, fysisk aktivitet med sjukgymnast samt schemalagd solning.

Riktlinjerna är nu ute på remiss och Socialstyrelsen tar emot synpunkter fram till slutet av maj. En slutversion publiceras i början av 2019.