Psoriasartrit

Ledont vid psoriasis är vanligt. Så många som en tredjedel av alla som drabbas av psoriasis har besvär med lederna. Om det går riktigt illa kan en form av artrit utvecklas, kallad psoriasartrit. Det kan gälla en enda, eller flera leder. Ibland upptäcks till och med artriten före hudåkomman.


Psoriasartrit ger smärta i lederna

Psoriasis och ledont

En tredjedel av alla som har psoriasis har ont i lederna. En tiondel av alla som har psoriasis får diagnosen psoriasisartrit.

Psoriasis är en inflammationssjukdom som ofta syns på huden. Men det betyder inte att sjukdomen inte drabbar andra vävnader.

Lederna drabbas också ibland av inflammatoriska processer som kan leda till artrit.

Denna sjukdomen kallas för psoriasisartrit. Denna form av artrit drabbar ungefär var tionde person med diagnosen psoriasis. Långt fler individer, drygt en tredjedel av alla med psoriasis upplever allmän värk i lederna och mindre problem.

Varför vissa drabbas just i lederna anses vara delvis genetiskt betingad, men hela orsakssambandet är än så länge okänt. 90 procent av de som utvecklar psoriasisartrit har besvär med hudpsoriasis.

Symptom för psoriasisartrit

De flesta personer som får psoriasisartrit har lindriga till måttliga besvär i form av smärta och stelhet. Minskad förmåga att röra leden förekommer också och i värsta fall kan sjukdomen leda till felställningar om den inte behandlas.

Det är inte ovanligt att besvären går i skov. Det betyder att besvären ibland är påtagliga men att symptomen också försvinner emellanåt. Andra får betydande och ihållande besvär.

Inflammationen kan också drabba området runt lederna, såsom senfästen, muskelfästen och senhinnor. Förutom värken och stelheten i leden kan den som har psoriasisartrit också känna allmän trötthet och hängighet.

Inflammationer i ryggraden

Drygt trettio procent av de som lider av psoriasisartrit får besvär med inflammationer i ryggraden. Det kallas för pelvospondylit.

Dessa inflammationer kan vara riktigt störande med värk under nattetid. Rörelsen i nacke och ryggrad kan också bli lidande av inflammationen.

Behandling

Det finns ingen medicin eller någon behandling som kan bota ledont vid psoriasis. Däremot kan den som har ont få hjälp med smärtstillande och inflammationshämmande medel – så kallade NSAID:s.

Om problemen blir stora kan kortisoninjektioner övervägas. Detta dämpar inflammationen i leden.

Antireumatiska medel

Om problemen förvärras och NSAID:s inte hjälper kan antireumatiska medel sättas in. Dessa medel bromsar upp immunsystemet, varpå de också är förenade med vissa bieffekter.

Risken att bli sjuk i förkylningar och andra vanliga åkommor ökar, då immunförsvaret sätts ned. Däremot förbättras ofta samtidigt de hudskador som uppstår av sjukdomen psoriasis, vilket många ser som mycket positivt.

TNF-alfa-hämmare

Utvecklingen av olika läkemedel som kan hjälpa mot artrit vid psoriasis går framåt. Bland de mer moderna preparaten som kan minska inflammationens utbredning är de så kallade biologiska preparaten.

I det här fallet handlar det om ett preparat vid namnet TNF-alfa-hämmare. De är målinriktade preparat som minskar överskottet av TNF-alfa, vilket är ett protein som behövs i den inflammatoriska processen.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik och rörelse i allmänhet är mycket viktig för att bibehålla och förbättra rörelseförmågan i lederna.