Vad är psoriasis?

Psoriasis är en systemsjukdom som framför allt ger symptom på individens hud. Bakom symptomen ligger en störning i kroppens immunförsvar, som gör att cellbildningen i huden ökar i frekvens. Sjukdomen är kronisk, men behandling kan lindra symptomen.


Vad är psoriasis? – utslag på kroppen

psoriasisPsoriasis yttrar sig ofta i att huden blir röd, narig och flagnar. Områdena kan klia och irritera.

Beroende på vilken form av psoriasis man drabbas av kan utslagen vara allt ifrån väl avgränsade och ganska få, till över hela kroppen. Många upplever att det sociala livet påverkas negativt av sjukdomen, vilket gör den till en tungrodd sjukdom, inte minst för yngre personer.

Immunförsvaret är ur spel

Orsaken till att dessa röda fläckar uppkommer är att immunförsvaret missförstår sin roll. Den börjar motarbeta sin egen kropp, i det här fallet främst hudcellerna.

Istället för att lindra en existerande inflammation, startas en process som skadar kroppens egna celler. Processen avtar emellanåt, och då minskar eller försvinner symptomen.

Men inflammationsprocessen startar sedan om på nytt, med nya utslag som följd. Under denna process pågår en enorm nybildning av hudceller. Det ger förtjockningar i huden, eftersom överskottet av celler blir stort och hudcellerna flagar av. Även naglarna kan påverkas av den enorma cellbildningen.

Ökad risk för andra sjukdomar

Då psoriasis inte enbart slår på huden utan även påverkar andra vävnader i kroppen, får en person med psoriasis en ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdomar.

Över 40 procent får också problem med inflammationer i kroppens leder. Det kallas för psoriasisartrit och är en sjukdom som kan ställa till med stora besvär.

Orsaken – både arv och miljö

Psoriasis går i arv och är därför genetiskt betingat. För att sjukdomen ska aktiveras behövs en yttre omständighet som så att säga sätter bollen i rullning.

Denna yttre omständighet kan vara en infektionssjukdom, en större hudskada, eller att en person under en längre tid känner sig psykiskt pressad.