Män och kvinnor behandlas olika vid psoriasis

Statistik från Stockholms läns landsting tyder på att män och kvinnor får olika psoriasisbehandling. Men det är inte nödvändigtvis diskriminering som ligger bakom skillnaden enligt läkare bakom analysen.


Inom Stockholms läns landstings testmiljö har data från patienter som sökt vård för psoriasis eller psoriasisartrit mellan 2001 och 2016 analyserats. Sammanlagt har omkring 33 000 patienter ingått i studien och resultaten visar att män i större utsträckning får alla typer av behandling mot psoriasis, rapporterar läkemedelstidskriften Evidens.

Fyra behandlingsmetoder mot psoriasis

Behandling av psoriasis sker enligt en trappa med utvärtes krämer som det första steget i behandlingen. Därefter sätts ljusbehandling in, riktat mot det drabbade hudområdet. Det tredje behandlingssteget är systemiska läkemedel som behandlar hela kroppen. Därefter används de nyare, biologiska läkemedlen.

Användning av systemiska och biologiska läkemedel har ökat de senaste åren medan ljusterapi har minskat något men oavsett behandlingsform har män bättre tillgång enligt den senaste analysen. Ljusbehandling går i 60 procent av fallen till män, systemiska läkemedel ges till män i 55 procent av psoriasisfall och biologiska läkemedel används av män i 59 procent av fallen.

Inte nödvändigtvis diskriminering

– Men det är inte helt klart att detta innebär att kvinnor är diskriminerade i vården. Det kan vara så att män har en mer allvarlig sjukdomsprofil än kvinnorna vilket analysen inte tar hänsyn till. Jag har svårt att tro att vi som kliniker gör någon skillnad i bedömningen av patienten som beror på kön, säger Mona Ståhle, professor och överläkare vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och en av experterna som deltagit i testmiljön, till tidningen Evidens.

Hon påpekar även att vissa läkemedel inte kan användas av fertila kvinnor vilket kan vara en anledning till att statistiken skiljer sig för män och kvinnor.

Vad gäller ljusterapi är dock en förklaring att kvinnor och män har en ojämlik vardag där kvinnor har svårare att avsätta tid för ljusbehandling än män.