Behandling utanpå kroppen

Psoriasis kan inte botas, men symptomen kan i många fall effektivt behandlas för att ge den som har sjukdomen god livskvalitet. För vissa fungerar ett preparat väl, för andra krävs ett annat. Utvärtes behandling är oftast det som testas först.


Behandling – utvärtes preparat

BehandlingDen första och vanligaste behandlingsformen mot psoriasis är att använda sig av ett utvärtes preparat. För de allra flesta räcker detta långt.

Mjukgörande krämer

Det finns flera olika typer av krämer som kan användas, beroende på vilken typ av psoriasis det handlar om. De vanligaste är mjukgörande krämer. Att hålla huden mjuk minskar risken för psoriasisförändringar. I vissa fall ingår salicylsyra i de preparat som används.

Det kan gå åt stora mängder kräm om du smörjer in dig till exempel mer än två gånger om dagen. Om du får din kräm utskriven på recept så faller det inom ramen för högkostnadsskydd.

Kortisonsalvor

Kortisonsalvor ger både snabb och effektiv hjälp. Om behandlingen avslutas för snabbt kan dock problemen förvärras. 
Ditranol behöver sitta kvar i tjugo minuter och ska sedan sköljas av. Behandlingen upprepas en gång var eller varannan dag. Det är en omständlig process, men preparatet ger god effekt.

Calcipotriol

Calcipotriol, som är ett derivat från D-vitamin fungerar ofta bra vid plackpsoriasis. 
D-vitaminderivat i kombination med kortison har visat sig ge bra effekt men ska endast användas under en begränsad tid.

Ytterligare behandling som sker utanpå kroppen är ljusbehandling och ytlig röntgenstrålning, så kallad Buckyterapi. Det klassas ibland som en kategori i sig själv eftersom det behandlar delvis utvärtes och invärtes.

Ljusbehandling

Ljusbehandling har visat sig ge god effekt och minskade symptom för en mängd personer som drabbats av psoriasis. Särskilt bra är ljusbehandlingen när psoriasisen är omfattande, eller om andra behandlingsformer inte visat sig fungera.

Behandlingen sker antingen genom en form av ultraviolett ljus vid namn UVB eller UVA-ljus. UVB-behandlingarna behöver ske över lång tid för att verka.

Vid UVA-ljusbehandling ges ofta psoralener. Nackdelen med denna medicinering är att den kan ge biverkningar i form av illamående.

Ordinerat solresor

Du kan få ordinerat solresor till exempelvis Kanarieöarna om du ha psoriasis som mildras av ljus (en del psoriasis förvärras av ljusexponering).

Buckyterapi

Buckyterapi innebär att du under en period får ytlig röntgenstrålning mot vissa begränsade områden med psoriasis.