Enkelt kroppsmått avgör en psoriasispatients dödsrisk

Med ett enkelt kroppsmått kan forskare visa vilka psoriasispatienter som har högre risk för följdsjukdomar och behöver förebyggande vård.


För att utvärdera risk för följdsjukdomar och dödsfall kopplat till en sjukdom som psoriasis behöver forskare dela upp patienter i kategorier baserat på hur allvarlig form av sjukdomen de har. Därefter kan svårighetsgrad knytas till följdsjukdomar och överlevnad.

Tidigare har forskare använt sig av statistik över behandlingsformer som ett mått av hur allvarlig sjukdomen är för patienten. Till exempel om en patient behandlas med utvärtes krämer har den förmodligen inte en lika allvarlig form av psoriasis som en patient som tar biologiska läkemedel.

Detta är dock inte ett objektivt mått av sjukdomsgrad, flera andra faktorer kan påverka vilken behandling en patient får, och har inte visat sig ge tillförlitliga resultat.

Ett mått som kan tas vid nästa läkarbesök

Ett exempel på allvarlig psoriasis. Bild från Penn Medicine.

Därför har forskare, i en nyligen publicerad studie, valt att utvärdera om psoriasispatienter har ökad risk att dö baserat på ett mer objektivt mått. Under läkarbesök har svårighetsgraden bestämts genom att mäta hur många procent av kroppens yta är påverkat av psoriasisutslag.

Med hjälp av över 8 700 psoriasispatienter visar resultaten att ju större yta av huden som är påverkat av psoriasis desto högre dödsrisk har patienten. De som har psoriasisutslag över mer än 10 procent av kroppen har en nästan dubbelt så hög risk att dö.

– Genom att använda oss av kroppsyta, vilket kan undersökas vid ett läkarbesök, kan vi bättre förstå vilka patienter som har högre risk för framtida hälsoproblem och behöver förebyggande vård, säger Megan Noe, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.