Därför kommer psoriasis tillbaka trots behandling

Forskare är nu närmare svaret på frågan varför psoriasis kommer tillbaka efter behandling med krämer som ser ut att effektivt läka hudutslag.


Inom psoriasisforskning har det länge pågått en jakt efter den celltyp som lever kvar i huden och aktiverar psoriasisplack på nytt efter en avslutad behandling med krämer för utvärtes bruk.

Celltypen har varit svår att identifiera under aktiv psoriasis då många olika immunceller (T celler) översvämmar området och de blir svåra att urskilja.

En ny studie har därför valt att undersöka psoriasispatienter när utslagen läkt och jämfört med friska personer. Med hjälp av biopsier från huden före och efter psoriasisbehandling har de upptäckt en särskild celltyp, unik för psoriasispatienter som inte kan upphittas hos friska personer eller patienter med andra hudproblem som atopisk dermatit.

– Vi tror att dessa T-celler är roten till problemet. Föreställ dig att dessa celler är som tonåringar som har fest. De bjuder in massa andra celler till festen, vilket gör det svårt att identifiera dem när festen är i full gång. Det är först när inflammationen lägger sig och alla andra går  hem som vi kan se bovarna i dramat. En liten grupp celler som orsakar så mycket problem. Men att bekämpa denna befolkning av celler kan vara nyckeln till att bromsa sjukdomen eller förhindra att den kommer tillbaka, säger Rachael Clark, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten tyder på att behandling mot psoriasis  utanpå kroppen inte tar död på dessa celler utan enbart tillfälligt undertrycker aktivitet.

Forskargruppen bakom studien vill nu leta efter nya behandlingar som riktar sig specifikt mot denna celltyp och hoppas det leder till en mer långsiktig behandling.