Ny studie: du kan bli fri från psoriasis

Sjukdomen psoriasis är inte alltid kronisk. En ny studie från Karolinska institutet visar att vart tionde fall läker ut av sig själv.


Forskare från Karolinska institutet har följt 750 psoriasispatienter under 15 år och visat att sjukdomen, tvärt emot vad som tidigare antagits, inte alltid är kronisk. Studien visade att i vart tionde fall så blev patienten av med sjukdomen och förhoppningen är nu att vidare forskning ska kunna ringa in vilka som drabbas lindrigt respektive svårt och varför.

– Vi hoppas kunna förutspå till exempel vilka som får ont i lederna av sin psoriasis, så att man tidigt kan sätta in behandling, säger professor Mona Ståhle till TV 4 Nyheterna.

Enligt Mona Ståhle är resultaten från studien ytterligare ett steg i det arbete som görs för att bättre förstå den allvarliga och komplexa sjukdomen psoriasis.

– Psoriasis är antagligen många olika typer av sjukdomar, och vi försöker nu reda ut de olika varianterna.

– Psoriasis har gått från en sjukdom som setts som kosmetisk till att nu erkännas som en sjukdom som kan påverka en människas liv på ett genomgripande sätt, säger hon till TV 4 Nyheterna.