Orsaker till psoriasis

Psoriasis är en vanlig sjukdom. 300 000 personer i Sverige är drabbade. Faktorerna bakom psoriasis är än så länge ganska okända. Dock anses de flesta få sjukdomen av en kombination av genetiska faktorer och yttre utlösande faktorer.


Orsaker till psoriasis – ärftlighet

Orsaker till psoriasis

Stress kan vara en utlösande faktor till psoriasis.

Psoriasis är ärftligt. Hur stor del som beror på gener är inte klart, men det finns en större risk att få psoriasis om föräldrarna har det. Risken är den dubbla eller till och med något högre att få sjukdomen om båda föräldrarna har det. Om en av föräldrarna har sjukdomen, är risken ungefär 25 procent.

Men generna anses enbart vara en del av orsaken till att sjukdomen bryter ut. Det finns de som går igenom ett helt liv utan att få psoriasis trots att de har anlaget för det. Det finns också individer som utvecklar psoriasis utan att någon annan i släkten drabbats.

Vad utlöser psoriasis?

Forskarna tror att det, förutom det genetiska arvet, krävs en yttre triggare som sätter igång sjukdomen.

Det kan handla om att individen drabbas av en infektion, får ett läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet eller drabbas av psykisk stress. Detta, tillsammans med de genetiska faktorerna, kan utlösa psoriasis.

Hur svår blir din psoriasis?

Oavsett när sjukdomen bryter ut i livet, och hur svår psoriasis dina släktingar har, är det omöjligt att på förhand veta hur besvärlig din psoriasisen kommer att bli.

Vissa får måttliga besvär av sin sjukdom och är tidvis helt symptomfria. Andra får betydande besvär på huden.

Därtill kan problem med artrit och problem invärtes, såsom i hjärta, mage, tarmar och blodkärl tillkomma. Vissa utvecklar även diabetes av sjukdomen.