WHO: Psoriasis kan leda till allvarliga sjukdomar

Världshälsoorganisationen WHO har uppgraderat psoriasis till en allvarlig, icke-smittsam kronisk sjukdom som kan leda till ledinflammation, hjärtinfarkt, diabetes, fetma och mycket mer. Detta skriver SVT.


Psoriasis

Psoriasis påverkar inte bara huden. Utan är en systemsjukdom som påverkar flera organ.

Psoriasis har länge ansetts som ett hudproblem, liknande eksem. Men psoriasis är en systemsjukdom som påverkar många av kroppens organ, bland annat huden. Men det kan också leda till hjärnblödning, hjärtinfarkt, fetma, diabetes och ledsjukdomen psoriasisartrit.

Men enligt en undersökning som Psoriasisförbundet gjort så är denna kunskap inte utbredd i Sverige. Många patienter får ingen behandling eller behandlingsmål.

Camilla Sjölund Lundevall, kanslichef på Psoriasisförbundet, säger till SVT att det behövs ett kunskapslyft bland läkare och sjuksköterskor, men även hos beslutsfattare.