Psoriasispatienter får för lite information om sjukdomen

De som lider av psoriasis får inte tillräckligt med information om sjukdomen från sin läkare. Dessutom upplever många patienter att läkarna inte tar deras sjukdom på allvar.


Psoriasis är en väldigt vanlig sjukdom då 250 000-300 000 personer har psoriasis bara i Sverige. Dessutom är psoriasis en systemsjukdom som inte bara drabbar huden.

Trots detta känner många personer som lider av psoriasis att läkarna inte tar deras sjukdom på allvar och att de inte heller får tillräckligt med information om sjukdomen. Detta visar en undersökning gjord av Psoriasisförbundet där 2000 patienter med psoriasis har blivit tillfrågade.

Undersökningen visar att 97 procent även lider av en annan sjukdom som har koppling till psoriasis; hjärt-kärlsjukdom, diabetes, ledbesvär och högt blodtryck. Men bara hos 13 procent av patienterna har läkarna betraktat sjukdomen som allvarlig.

Många läkare har inte heller nämnt vanliga livsstilsfaktorer som kan leda till psoriasis eller öka graden av sjukdomen, så som exempelvis rökning och stress.