Typer av psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som finns i olika former. Det tydligaste tecknet på vilken form av sjukdomen du har beror på hur utslagen ser ut. De olika formerna har också olika symptom i övrigt. Den vanligaste formen av psoriasis är psoriasis vulgaris. Den kan i sin tur se ut på flera olika sätt. En individ kan också ha flera olika typer av psoriasis samtidigt.


Psoriasis vulgaris

Plackpsoriasis

Plackpsoriasis är i den vanligaste formen av psoriasis vulgaris och ger typiska fjällande utslag på kroppen. Fläckarna är väl avgränsade och fjällningen är kraftig. Om du skrapar på fjällen och utslagen tränger små bloddroppar fram.

Vissa drabbas bara på vissa delar av kroppen såsom på knän och armbågar samt i hårbotten, medan andra får utslagen över hela kroppen.

Klåda är mycket vanligt, även om alla inte drabbas av detta. Hos vissa individer kan dock klådan orsaka stora besvär. Om du skrapar för mycket på placken kan de börja blöda.

Den som drabbas av hudförändringar över stora delar av kroppen kan känna sig frusen. Det beror på att det system som reglerar kroppstemperaturen störs av utslagen.

Guttat psoriasis

Guttat psoriasis är en form av psoriasis som ger hudförändringar som ser ut som droppar eller prickar. Det är den näst vanligaste formen av psoriasis vulgaris. Förändringarna kan finnas över hela kroppen.

En trolig utlösande faktor till guttat psoriasis är en infektion av streptokocker och sjukdomsformen drabbar främst barn och ungdomar. Ibland lugnar sig guttat psoriasis, men ersätts ofta istället av plackpsoriasis.

Invers psoriasis

Invers psoriasis är en av de former av sjukdomen som inte fjällar. Istället får den som drabbas väl avgränsade utslag som är blanka och röda i hudveck såsom armbågar och knäveck, men den kan även uppträda i ljumsken, i underlivet och under brösten.

Invers psoriasis drabbar oftast överviktiga individer. Det är inte ovanligt att en person med invers psoriasis också har en annan form av psoriasis samtidigt.

typer av psoriasisPsoriasisartrit och nagelpsoriasis

Upp till en tredjedel av alla personer som drabbas av psoriasis får även problem med en eller flera leder. I vissa fall leder detta till rena inflammationer som går under namnet psoriasisartrit.

Sjukdomen kan vara allt från mild till mycket svår.
 Nära hälften av alla psoriasispatienter har också nagelpsoriasis, en psoriasis som ger förändringar i naglarna. Det ser nästan ut som nagelsvamp.

Ovanliga former av psoriasis

Pustulös psoriasis

Den pustulösa psoriasen är en ovanlig variant av psoriasis som ger små varblåsor över kroppen. De kan antingen täcka små avgränsade hudytor eller vara utbredda.

Erytrodermisk psoriasis

Den mest aggressiva formen av dem alla är erytrodermisk psoriasis. Här är symptomen svåra med kraftiga rodnader och kraftig fjällning.

Symptomen är svåra då rodnaderna också kliar och gör ont. Till det kommer att sjukdomen i värsta fall kan bli livshotande.

Palmoplantar pustulos (PPP)

Palmoplantar pustulos förkortas ofta PPP och är en psoriasisliknande sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män. Den tar sig uttryck i varblåsor i handflator och på fotsulorna.