Hudbakterier kan skydda mot psoriasis

Forskare vid Lunds universitet har nu visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de föreningar som sägs bidra till flera hudsjukdomar, bland annat psoriasis.


Hudbakteriens namn är  Propionibacterium acnes.

– Den heter så för att den först upptäcktes hos en patient med svår akne. Men om den orsakar akne är inte säkert – den kanske bara fanns där för att den är så vanlig, säger Rolf Lood forskare i experimentell infektionsmedicin vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Denna bakterie utsöndrar ett protein som fått namnet RoxP. Detta protein skyddar mot så kallad odidativ stress, ett tillstånd där reaktiva syreföreningar skadar cellerna. En vanlig orsak till denna stress när det gäller huden är UV-strålning från solen.

Oxidativ stress sägs vara ett bidragande skäl till hudsjukdomar som psoriasis och hudcancer.

Om RoxP fungerar som skydd ska undersökas i en försöksdjursstudie där möss som fått respektive inte fått RoxP ska utsättas för UV-strålning.

– Om studierna ger ett positivt resultat skulle det kunna leda till att RoxP kan ingå i solkrämer och användas i behandlingen av psoriasis och böjveckseksem, hoppas Rolf Lood i pressmeddelandet.

Hans forskningsrön har nyligen publicerats i en artikel i Nature-tidskriften Scientific Reports.