Diagnos

Oftast ställs diagnos efter en grundlig fysisk undersökning. Genom att titta noggrant på de hudförändringar som skett är det ofta uppenbart för en kunnig läkare vilken sjukdom det handlar om.


Diagnos efter fysisk undersökning

Typer av psoriasisEn grundlig fysisk undersökning ger ofta svar på om utslagen på huden är psoriasis. I många fall kan även en läkare se vilken typ av psoriasis som individen är drabbad av.

För att få mer underlag krävs dock ofta också en vidare kontroll av din bakgrund såsom familjens sjukdomshistoria, nuvarande hälsostatus och tidigare sjukdomar. Det behövs även en grundlig beskrivning av hur sjukdomen yttrar sig och om du äter någon medicin.

Psoriasisartrit – om du har ont i leder

Det är viktigt att berätta om andra eventuella problem som upplevs vid denna fysiska undersökning.

Problem med leder kan exempelvis vara ett tecken på psoriasisartrit. Denna form av inflammation i en eller flera leder är långsamt nedbrytande om behandling inte sätts in. Den är också mycket smärtsam om den går obehandlad.

Samtidigt kan det vara svårt att fastställa om det verkligen rör sig om denna sjukdom eller inte. Ofta behövs flera undersökningar. Ibland hjälper en röntgenundersökning, men det syns sällan något förrän i ett senare skede av sjukdomen.

Hudbiopsi och andra undersökningar

I många fall följs den inledande fysiska undersökningen av ett hudprov. Det gäller inte minst om de symptom som syns vid undersökningstillfället inte ger ett entydigt svar.

Hudprovet undersöks i ett mikroskop. För att utesluta att den som har en problematik med utslag har psoriasis kan också en svampundersökning göras. I vissa fall är likheterna stora dem emellan.