Behandling inuti kroppen

Psoriasis finns i olika former och varierar från person till person med hänsyn till utbredning och intensitet. Behandling kan därför också se olika ut. Läkemedel används ofta vid allvarligare fall av psoriasis.


piller-tabletterFörsta åtgärd vid behandling av psoriasis är oftast utvärtes behandling med till exempel mjukgörande krämer. Mediciner som tas oralt används om andra behandlingsformer inte räcker till. Det finns flera mediciner som hjälper mot olika symptom.

Folsyrahämmare

Den kanske vanligaste behandlingsformen är att ge folsyrahämmare. De bromsar tillväxten av celler och lugnar ner immunförsvaret. Det minskar symptomen på huden, men fungerar även bra för personer som lider av psoriasisartrit. Effekten är ofta god, men levern kan påverkas. En låg dos ges för psoriasispatienter och levervärdena följs noga under hela behandlingen.

Immundämpade medel

Personer med svår psoriasis, särskild de varianter som ger varblåsor, kan också få hjälp av ett immundämpade medel vid namn cyklosporin-A.

Den har dock flera vanliga biverkningar, såsom huvudvärk, trötthet och illamående. Efter lång tids användning kan njurarna påverkas. Genom att tillföra kroppen A-vitaminsyra kan den allmänna behandlingseffekten förbättras.

Biologiska läkemedel

Med nya moderna läkemedel försöker läkarna stävja sjukdomsprocessen. De efterliknar ämnen som finns i kroppen och påverkar ett specifikt steg i en sjukdomsprocess. De biologiska läkemedlen mot psoriasis och psoriasisartrit ges vanligen till de som har allvarliga symptom.

Ett exempel på läkemedel som används vid psoriasisbehandlingar hämmar en signalsusbstans, TNF, som T-cellerna i immunsystemet i vanliga fall sänder ut. Genom att minska utsöndringen av denna substans hämmas inflammationsprocessen i sig.

En annan grupp, IL-12/IL-23 hämmare, fungerar enligt samma koncept. IL-12/23 är proteiner som aktiverar immunsystemet och de dämpas med hämmande läkemedel. Ämnena i dessa läkemedel är så pass stora att de skulle brytas ned om de togs i tablettform. Därför ges de oftast som spruta.

Flera andra biologiska läkemedel testas nu med stora framsteg.

Behandlingsmål

Oavsett hur allvarlig eller mild grad av psoriasis du har är det viktigt att diskutera behandlingsmål med din läkare.

Behandlingsmål hjälper er att ta reda på

  • om du kommer kunna genomföra behandlingen som det är tänkt, vissa behandlingar kan vara tidskrävande och kanske inte passar för dig
  • om en behandling har fungerat över huvud taget, eller om du ska byta behandling
  • om en behandling har varit lika effektiv som du önskat, eller om du ska byta behandling

Behandlingsmål hjälper dig och din läkare komma överens om vad en lyckad behandling betyder för dig. Det kan handla om att psoriasisutslagen blir mindre utbredda och/eller att din livskvalitet förbättras på andra sätt.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer bör en behandling utvärderas efter tre till fyra månader.

För psoriasis finns flera utvärderingsmetoder. PASI- indexet utvärderar hur behandlingen har påverkat utslag med hänsyn till storlek, tjocklek och karaktär. DLQI-indexet är ett frågeformulär som utvärderar livskvalitet.