Svår psoriasis drabbar främst män

En ny unik studie med cirka 5 400 svenska psoriasispatienter visar att kvinnor har en statistiskt säkerställd lägre andel svår psoriasis jämfört med män.

Registret, PsoReg, innehåller bland annat information om patienters svårighetsgrad av sjukdomen. Foto: Wikimedia commons.


Studien som gjorts av forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet är baserad på det svenska kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg.

Forskarnas analys visade att kvinnorna i studien hade ett signifikant lägre medianvärde av PASI i jämförelse med männen.

– De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, såsom kardiovaskulära sjukdomar och det så kallade metabola syndromet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och sisteförfattare av artikeln.

Forskarna vill poängtera att studien inte visar några märkbara skillnader vad gäller kvinnors och mäns användning av psoriasisläkemedel, vilket skulle kunna förklara den observerade könsskillnaden.

– I över 70 år har psoriasisforskare spekulerat att kvinnor mer sällan drabbas av svår psoriasis i jämförelse med män. Vår studie är den första som undersökt könsskillnader i psoriasis med hjälp av PASI värden, vilket är det etablerade måttet för sjukdomens svårighetsgrad, säger Marcus Schmitt-Egenolf och fortsätter:

– Vi har dessutom noggrant undersökt distinkta delar av PASI värdena. Med resultaten kan vi nu verifiera den här tesen i en nationell befolkning. Men mer forskning behövs för att bekräfta detta i andra befolkningar.