Dudi Warsito


Dudi Warsito jobbar som medicinsk redaktör på Cancer.se. Han har en PhD i onkologi från Karolinska Institutet. Innan Dudi började på cancer.se jobbade han som cancerforskare och studerade de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling. Hans forskning har resulterat i nio vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidskrifter.

Dudi har ett stort intresse för vetenskap, sjukvård och hälsa, och tycker att det är viktigt att göra informationen enkel och lättillgänglig för allmänheten.

På Cancer.se jobbar Dudi främst med att skriva redaktionella och betalda artiklar, bevaka cancerforskning och se till att innehållet på hemsidan är uppdaterad och i enlighet med rådande forskning.

Avhandling

Vetenskapliga publikationer

Email: dudi.warsito@healthcare.se

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear